Nova presuda ESLJP – Topić protiv Hrvatske

Povreda prava na pošteno suđenje zbog neispitivanja svjedoka obrane
 

Dana 10. listopada 2013. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Topić protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je g. Zlatku Topiću povrijeđeno pravo na pošteno suđenje u kaznenom postupku koji se vodio protiv njega zbog zlouporabe opojnih droga.

Podnositelj je prigovarao da mu je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje stoga što hrvatski sud nije ispitao svjedoke koje je on predložio, a koji su mogli potvrditi njegovu obranu da opojna droga nije bila njegova.

Europski sud je utvrdio povredu podnositeljevog prava zato što hrvatski sud nije ispitao svjedoke koji su možda mogli potvrditi podnositeljevu verziju događaja, i tako eventualno dovesti i do njegovog oslobađanja, te zato što hrvatski sud nije dostatno obrazložio svoju odluku kojom je odbio ispitivanje tih svjedoka.

Takvim postupanjem su domaći sudovi povrijedili pravo podnositelja na pošteno suđenje, zajamčeno člankom 6. Konvencije.

Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud je podnositelju dodijelio 4.000,00 eura na ime nematerijalne štete i 1.300,00 eura na ime troškova postupka.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnikvlade.t-com.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP