Nova presuda ESLJP – Škrtić protiv Hrvatske

Povreda konvencijskog prava na dom zbog neprovođenja testa razmjernosti
 

Dana 5. prosinca 2013. godine Europski sud za ljudska prava donio je presudu u predmetu Škrtić protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je gđi Branki Škrtić povrijeđeno pravo na dom u postupku koji se pred hrvatskim sudovima vodio radi njezinog iseljenja iz stana koji nije bio u njezinom vlasništvu.

Podnositeljica je prigovarala da joj je povrijeđeno pravo na dom zato što hrvatski sudovi prilikom odlučivanja o njezinom iseljenju nisu razmotrili njezine osobne prilike.

Europski sud je utvrdio povredu podnositeljičinog prava na dom zajamčenog člankom 8. Konvencije upravo stoga što hrvatski sudovi nisu ispitali podnositeljičine osobne prilike i specifične okolnosti njezinog predmeta kada su odlučivali o njezinom iseljenju iz stana koji joj je bio dom.

Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud je podnositeljici dodijelio 3.000,00 eura na ime nematerijalne štete.

Ova presuda je konačna, te će biti proslijeđena Odboru ministara Vijeća Europe koji nadzire izvršenje svake presude Europskog suda za ljudska prava.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnikvlade.t-com.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP