Nova presuda ESLJP - Jaćimović protiv Hrvatske

Povreda prava na pošteno suđenje zbog propusta hrvatskih tijela da odgovore na tužiteljeve argumente
 

Dana 31. listopada 2013. g. Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom je utvrdio da je g. Đoki Jaćimoviću povrijeđeno pravo na pošteno suđenje, i to zbog toga što upravna tijela te Upravni suda RH i Ustavni suda RH nisu odgovorili na tužiteljeve argumente .

Naime, odlukom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO) tužitelju je ukinuto pravo na naknadu plaće zbog nezaposlenosti nakon 31. ožujka 1992. godine, i to zbog toga što se posljednji put javio područnoj službi HZMO-a 24. ožujka 1992, iako mu je rješenjem HZMO-a bilo naloženo da se radi ostvarivanja prava na naknadu plaće javlja jedanput mjesečno područnom uredu HZMO-a. Tužitelj je u žalbi na tu odluku naveo kako zbog ratnog stanja nije bio u mogućnosti javljati se HZMO-u. Navedeni argument ponovio je i u svojim tužbama Upravnom sudu RH i Ustavnom sudu RH, nakon što mu je žalba odbijena kao neosnovana.

Međutim, iako je članak 128. tada važećeg Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine" br. 26/83 od 30. lipnja 2003. s kasnijim izmjenama i dopunama, dalje: ZOMIO) predviđao mogućnost da osiguranik „opravda“ nejavljanje okolnostima koje su bile izvan njegove volje, niti HZMO, a niti Upravni i Ustavni sud RH, nisu odgovorili može li se tužiteljev argument u konkretnom slučaju prihvatiti kao takvo opravdanje. Naprotiv, HZMO te Upravni i Ustavni sud RH zadovoljili su se zaključkom da se tužitelj u tom periodu nije javljao HZMO-u, ne ulazeći u posebne okolnosti koje je istaknuo tužitelj.

Imajući u vidu zakonsku mogućnost iz čl. 128. ZOMIO-a, Europski je sud zaključio da su sva navedena tijela trebala odgovoriti podnositelju na njegov argument, neovisno o tome kakvu bi odluku kasnije donijeli o njegovom pravu. Izostanak takvog odgovora doveo je do toga da podnositelj u konkretnom slučaju nije imao pošteno suđenje, kako to predviđa čl. 6. Konvencije.

Za utvrđenu povredu konvencijskih prava Sud podnositelju nije dodijelio nikakvu naknadu.

Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku, u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred Velikim vijećem. Nakon konačnosti predmet će se nalaziti u postupku izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe.

Ova presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a ista će biti prevedena na hrvatski jezik, te objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnikvlade.t-com.hr ili broj telefona 01/4878-100.


Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP