Nova presuda – Boljević protiv Hrvatske

Država je povrijedila podnositeljevo pravo na mirno uživanje vlasništva

Europski sud za ljudska prava je 31. siječnja 2017. g. donio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo podnositelja g. Isata Boljevića na mirno uživanje njegovoga vlasništva, zajamčeno člankom 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju.
 
Naime, podnositelju zahtjeva su u prekršajnom postupku pred Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske i Financijskim inspektoratom Ministarstva financija oduzeta novčana sredstva u iznosu od 180.000,00 eura jer pri prelasku državne granice i ulasku u Republiku Hrvatsku 2009.g. novac nije prijavio carinskom djelatniku, iako je to bio dužan.      
 
Podnositelj je tvrdio da je odluka državnih tijela da mu se oduzme novac, samo zato što ga je propustio prijaviti carinskom djelatniku na državnoj granici, pretjerana.  
 
Europski sud je utvrdio da je oduzimanje novca bilo zakonito jer je imalo temelj u odredbama   mjerodavnih domaćih zakona te je imalo legitiman cilj – borbu protiv pranja novca. Međutim, Europski sud je dalje utvrdio da mjera oduzimanja novca nije bila razmjerna jer se prekršaj koji je podnositelj počinio sastojao samo u neprijavljivanju novca na državnoj granici. Europski sud je naveo da sam prijenos novca preko državne granice nije zabranjen niti postoji ograničenje iznosa koji se smije unijeti, a podnositelj nije bio optužen ni za kakvo kazneno djelo u vezi s tim novcem.
 
Europski sud je stoga presudio da je država povrijedila podnositeljevo pravo na mirno uživanje vlasništva jer je oduzimanje novca bilo nerazmjerno i predstavljalo je prekomjeran teret za podnositelja.  
 
Europski sud je podnositelju dosudio 180.000,00 eura na ime imovinske štete, kao i troškove postupka u iznosu od 3.340,00 eura.  
 
Ova presuda još nije konačna. Ista će postati konačna ukoliko niti jedna od strana u postupku u roku od tri mjeseca od dana objave presude ne podnese zahtjev za preispitivanje presude pred velikim vijećem.
 
Presuda je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.    

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP