Nova presuda - Bajčić protiv Hrvatske

Slika /slike/matić 2.jpg

Vođenjem prekršajnog i kaznenog postupka nije došlo do povrede principa  ne bis in idem

Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) je dana 8. listopada 2020. donio presudu kojom je utvrdio da g. Bajčiću nije povrijeđeno pravo da ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari (čl. 4. Protokola br. 7).
 
Podnositelj zahtjeva, upravljajući osobnim automobilom brzinom većom od dopuštene, izgubio je nadzor nad vozilom i udario pješakinju. Ona je od ozljeda zadobivenih u toj prometnoj nesreći preminula. Protiv podnositelja zahtjeva vođen je prekršajni postupak u kojem je proglašen krivim za vožnju brzinom većom od dopuštene, neispravnost vozila i napuštanje mjesta prometne nesreće, te mu je izrečena novčana kazna od ukupno 4.100,00 kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci. Protiv podnositelja zahtjeva vođen je i kazneni postupak zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće, u kojem je proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.
 
Sud je najprije utvrdio da oba postupka vođena protiv podnositelja zahtjeva predstavljaju „kazneni“ postupak u smislu autonomnog značenja članka 4. Protokola br. 7. Potom je Sud usporedio činjenice na kojima se temeljila njegova osuda u postupcima i zaključio da je njihovo preklapanje bilo samo djelomično i to u odnosu na vožnju brzinom većom od dopuštene, te da osuda za navedeni prekršaj nije uključivala izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom. Zaključno je Sud naveo da su ciljevi kažnjavanja, u odnosu na različite aspekte istog ponašanja, ostvareni kroz dva predvidiva komplementarna postupka, te da zbog izrečene kazne podnositelj nije snosio prekomjeran teret.
 
Slijedom navedenog Sud je utvrdio da nije došlo do povrede članka 4. Protokola br. 7.
 
Ova presuda nije konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti