INFORMATIVNI DOKUMENT VIJEĆA EUROPE

Slika /slike/scientist-holding-petri-dish-3786247.jpg

Poštovanje demokracije, vladavine prava i ljudskih prava u okolnostima zdravstvene krize izazvane virusom COVID-19 

Ured zastupnice osigurao je prijevod informativnog dokumenta Vijeća Europe koji bi državama članicama trebao poslužiti kao alat za nošenje s trenutnom zdravstvenom krizom uzrokovanom virusom COVID – 19 na način koji poštuje temeljne vrijednosti demokracije, vladavine prava i ljudskih prava.

U dokumentu su sadržane smjernice za države kako osigurati da mjere koje poduzmu u okviru ove krize budu razmjerne prijetnji koju predstavlja širenje virusa te vremenski ograničene.

Dokument možete pronaći na: Informativni dokument Vijeća Europe SG/Inf(2020)11, a nalazi se i u rubrici PRISTUP INFORMACIJAMA - COVID-19 OBAVIJESTI gdje su objavljeni i drugi dokumenti i obavijesti vezani za mjere i aktivnosti u kontekstu COVID-19 zdravstvene krize.

Pisane vijesti