Nova presuda - N.Š protiv Hrvatske

Slika /slike/vučina.jpg

Povreda slobode izražavanja zbog kaznene osude radi navoda iznesenih u TV emisiji

Dana 10. rujna 2020. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) presudio je da je podnositeljici povrijeđeno pravo na slobodu izražavanja (čl. 10. Konvencije), te joj je dosudio 7.500,00 eura na ime neimovinske štete, te 4.170,00 eura za troškove postupka.
 
Podnositeljica zahtjeva je pred domaćim sudovima osuđena radi počinjenja kaznenog djela povrede tajnosti postupka, zato jer je u jednoj TV emisiji otkrila identitet svoje mlt. unuke čime je prekršila povjerljivost postupka dodjele skrbništva nad tim djetetom. Predmet dodjele skrbništva je zbog svoje specifičnosti privukao veliku medijsku pozornost, a podnositeljica je u tom televizijskom intervjuu ukazivala na razne nedostatke neispravnog funkcioniranja sustava dodjele skrbništva.
 
Dakle, u ovom slučaju je riječ o sukobljenim pravima podnositeljice zahtjeva da obavijesti javnost o navodnim nedostacima vođenja tog predmeta i prava mlt. djeteta na zaštitu njegove privatnosti, uključujući zabranu otkrivanja identiteta i ostalih podataka. Europski sud je naglasio da mala djeca imaju malu ili nikakvu kontrolu nad korištenjem njihovih podataka, pa stoga domaće vlasti moraju pažljivo balansirati između zaštite najboljih interesa djeteta i njihova prava na privatnost, te s druge strane slobode davanja primjedbi na pitanja od javnog interesa.
 
Europski sud je utvrdio da Općinski kazneni sud u Zagrebu nije razmotrio u kojoj je mjeri podnositeljica zahtjeva sudjelujući u toj TV raspravi mogla pridonijeti pitanjima od javnog interesa, kao što unatoč zahtjevu podnositeljice nije razmotrio činjenicu da su tada izneseni podaci već bili poznati javnosti, te da su domaće vlasti već ranije informirale medije o određenim aspektima obiteljskog spora. Iz navedenog slijedi da podnositeljica u osnovi nije pružila nikakve informacije koje javnosti već ranije nisu bile poznate. Nadalje, domaći sud nije razjasnio ulogu novinara u otkrivanju povjerljivih podataka, kao što nije uzeo u obzir činjenicu da sudjelovanje podnositeljice zahtjeva u spornoj emisiji nije imalo za cilj zadovoljiti znatiželju publike u vezi sa detaljima privatnog života, već je djelovala u dobroj vjeri, štiteći interese mlt. djeteta.
 
Europski sud je stoga utvrdio da domaći sudovi nisu uzeli u obzir sve relevantne okolnosti predmeta u okviru prakse Suda, već su odluku donijeli na temelju formalističkog pristupa, što je dovelo do povrede podnositeljičinog prava na slobodu izražavanja.
 
Ova presuda nije konačna, te je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda na hrvatski jezik, bit će dostupna na web stranici Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti