Nova odluka - Trbojević protiv Hrvatske

Zahtjev u vezi postupka odobravanja invalidske mirovine je očito neosnovan

Europski sud za ljudska prava (dalje u tekstu: Sud) dana 7. lipnja 2018. odlučio je da je zahtjev podnositeljice gđe Gordane Trbojević zbog navodne povrede prava na pošteno suđenje očito neosnovan.  
 
Naime, podnositeljica zahtjeva je dio svojeg radnog vijeka provela u Republici Hrvatskoj, a dio u Kraljevini Norveškoj, te se pred hrvatskim tijelima u upravnom postupku i upravnom sporu vodio postupak radi priznavanja razmjernog dijela invalidske mirovine. Podnositeljica je prigovarala da nije mogla sudjelovati u postupku vještačenja pred Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO), da su vještaci bili pristrani jer su djelatnici HZMO-a, te da Upravni sud u Zagrebu nije naložio novo vještačenje niti saslušao vještake HZMO-a.
 
Međutim, Sud je utvrdio da nikakvi podaci u predmetu ne ukazuju da vještaci nisu bili objektivni. Naprotiv, riječ je o visokoobrazovanim stručnjacima sa znatnim profesionalnim iskustvom koje domaće pravo obvezuje da nalaze daju nepristrano. Sud je primijetio da je podnositeljica podnijela žalbu u odnosu na prvo od dva provedena vještačenja, te da je viši vještak u drugom vještačenju razmotrio njezine konkretne prigovore. Također je utvrdio da podnositeljica Upravnom sudu nije niti predložila provođenje vještačenja, a da je prvenstveno na domaćem sudu da ocjenjuje relevantnost dokaza čije izvođenje u postupku stranka želi.
 
Sud je stoga odbacio podnositeljičin zahtjev kao očito neosnovan.
 
Odluka je konačna. Dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti | Obavijest o novoj presudi/odluci ESLJP