Nova odluka o nedopuštenosti - Medica protiv Hrvatske

Slika /slike/skelin.jpg

Podnositeljici ne prijeti, niti joj je ikada prijetila opasnost od iseljenja iz njezinog doma pa je stoga njezin zahtjev Europskom sudu nedopušten

Dana 19. svibnja 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je i objavio odluku o nedopuštenosti zahtjeva u predmetu Medica protiv Hrvatske.
 
Podnositeljici zahtjeva je 1978.g. na privremeno korištenje dodijeljen dio nekretnine u vlasništvu hotelske kuće u kojoj je bila zaposlena. Njen tužbeni zahtjev kojim je tražila donošenje presude kojom se zamjenjuje ugovor o najmu i prizna joj se status zaštićenog najmoprimca pravomoćno je odbijen 2013.g. uz obrazloženje da podnositeljica nije mogla na navedenom stanu steći stanarsko pravo.
 
U postupku pred Europskim sudom podnositeljica je tvrdila da joj je odlukom domaćih sudova povrijeđeno pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života – pravo na dom (čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda).
 
Europski sud je podnositeljičin zahtjev proglasio očigledno neosnovanim na temelju činjenice da u postupku pred domaćim sudom podnositeljici nije bilo naloženo da iseli iz predmetnog stana, a kako je podnositeljica nakon pokretanja postupka pred Europskim sudom postala vlasnica toga stana na temelju sporazuma sa dotadašnjim vlasnikom, Europski sud je zaključio kako za podnositeljicu više ne postoji nikakav rizik prisilnog iseljenja. Slijedom navedenog, Europski sud je zahtjev podnositeljice odbacio kao nedopušten.
 
Odluka je dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Pisane vijesti