Nova presuda - H.P. i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/shutterstock_290072948_cr.jpg

Povreda prava na obiteljski život zbog načina odlučivanja hrvatskog suda

Europski sud za ljudska prava je 19. svibnja 2022. objavio presudu kojom je utvrdio da je podnositeljima zahtjeva (dalje: podnositelji) povrijeđeno pravo na obiteljski život (čl. 8. Konvencije) u sudskom postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi.
 
Podnositelji su pred Europskim sudom prigovarali zbog propusta države da zaštiti djecu od majčinog zlostavljanja, procesnih nedostataka u postupku odlučivanja hrvatskih sudova i diskriminaciji na osnovi spola oca u postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi, pozivajući se na članke 3., 6., 8., 13. i 14. Konvencije.
 
Iz činjenica predmeta proizlazi da je državno odvjetništvo povodom kaznene prijave protiv majke djece zbog emocionalnog zlostavljanja djece i ometanja njihovih kontakata s ocem, odgodilo kazneni progon jer se majka obvezala potražiti stručnu pomoć i upisati u školu roditeljstva. Kada je ispunila navedene obveze, kaznena prijava je odbačena.
 
U međuvremenu, otac je pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu tražio izmjenu odluke o roditeljskoj skrbi na način da djeca nadalje žive s njim. Temeljem nalaza multidisciplinarnog vještačenja Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u kojem je utvrđeno da majka emocionalno zlostavlja djecu, prijedloga nadležnog centra za socijalnu skrb i posebne skrbnice djece, sud je odredio da će djeca živjeti s ocem. Županijski sud u Zagrebu je povodom žalbe preinačio prvostupanjsku presudu pa su djeca ponovno preseljena kod majke. Utvrdio je da je majka pohađala terapiju i savjetovanje i da je postigla značajan napredak te da se potencijalni rizik ponavljanja neodgovarajućeg roditeljstva štetnog za djecu ne može prihvatiti kao razlog za promjenu odluke o roditeljskoj skrbi jer se radi samo o pretpostavljenoj budućoj mogućnosti. Ustavni sud Republike Hrvatske odbio je ustavnu tužbu podnositelja, uz izraženo suprotno mišljenje troje sudaca.
           
Europski sud je utvrdio kako Županijski sud u Zagrebu nije iznio relevantne i dostatne razloge koji pokazuju da je proveo dubinsko ispitivanje cjelokupne obiteljske situacije te dao uravnoteženu i razumnu ocjenu interesa svake osobe uz brigu za ono što je u najboljem interesu djece. Postupajući na takav način prekoračio je široku slobodu procjene danu državama u pitanjima roditeljske skrbi i nije učinkovito zaštitio djecu od daljnjeg potencijalnog zlostavljanja. Posebno se osvrnuo na navod Županijskog suda da su mala djeca obično privrženija majkama, smatrajući takvu izjavu stereotipnom i diskriminirajućom prema muškarcima.
 
Stoga je utvrdio povredu čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i zajednički dosudio podnositeljima iznos od 7.500,00 EUR na ime neimovinske štete kao i iznos od 5.000,00 EUR na ime troškova.
 
Uzevši u obzir svoja utvrđenja o glavnom pitanju ovog postupka, Europski sud nije posebno razmatrao prigovore podnositelja temeljem čl. 3., 13., i 14. Konvencije.
 
Ova presuda je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/6444-600.

Pisane vijesti