Nova odluka - Mrazović i drugi protiv Hrvatske

Vrhovni sud RH nije povrijedio pravo na pristup sudu zbog načina na koji je obrazložio svoju odluku o odbačaju izvanredne revizije

Europski sud za ljudska prava je 16. siječnja 2020. g. objavio odluku kojom je zahtjev podnositelja Mrazović Mate i 11 drugih podnositelja proglasio nedopuštenim na temelju čl. 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Naime, podnositelji su prigovarali da im je Vrhovni sud RH, neobrazloženim odbačajem izvanredne revizije povrijedio pravo na pošteno suđenje. Europski sud je, pozivajući se na svoju sudsku praksu, utvrdio da se Vrhovni sud RH u svojoj odluci pozvao na relevantne zakonske odredbe temeljem kojih je izvanredna revizija odbačena jer nije ispunjavala formalne zakonske pretpostavke dopuštenosti što se ne može smatrati pretjeranim formalizmom niti je na taj način podnositeljima onemogućen pristup Vrhovnom sudu RH.

Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.Pisane vijesti