Nova presuda - Jurišić protiv Hrvatske

Slika /slike/shutterstock_290072948_cr.jpg

Podnositelju je povrijeđeno pravo na poštovanje obiteljskog života jer mu hrvatske vlasti nisu omogućile kontakte s njegovim sinom u razdoblju od gotovo jedanaest godina.

Europski sud za ljudska prava je 16. siječnja 2020. g. objavio presudu kojom je utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na poštovanje obiteljskog života podnositelju g. Jurišić Stjepanu zbog nepoduzimanja potrebnih mjera kako bi se omogućilo provođenje druženja i susreta između podnositelja i njegovog maloljetnog sina koji živi s majkom.
 
Europski sud je utvrdio kako hrvatske vlasti nisu u potpunosti izvršile tri sudske odluke kojima su uređeni kontakti podnositelja i njegovog sina u razdoblju od 13 godina, a ovršni postupci traju već duže od 9 godina, što znači da vlasti nisu poduzele potrebne korake da održe obiteljske veze između podnositelja i njegovog sina što je rezultiralo odbijanjem djeteta da kontaktira s ocem i njegovim potpunim otuđenjem od oca.
 
Naime, unatoč činjenici da su se vlasti suočile s teškom obiteljskom situacijom u kojoj su se roditelji međusobno sukobljavali, Sud smatra da nedostatak suradnje između roditelja ne oslobađa državu od njezinih pozitivnih obveza koje proizlaze iz čl. 8. Konvencije. Također, unatoč činjenici da se protiv majke vode kazneni postupci zbog opstruiranja kontakta između oca i djeteta, vlasti nisu poduzele učinkovite korake kako bi isto spriječile, a osobito obzirom na potrebu hitnog postupanja.
 
Zbog svega navedenog, a uzevši u obzir i odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske koji je u konkretnom slučaju ranije utvrdio da je zbog nerazumne duljine trajanja ovršnih postupaka podnositelju povrijeđeno pravo iz čl. 8. Konvencije, Europski sud je dosudio podnositelju zahtjeva iznos od 15.000,00 EUR na ime neimovinske štete kao i iznos od 1.500,00 EUR na ime troškova zbog povrede prava na obiteljski život.
 
Presuda je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100. 

Pisane vijesti