Nova odluka - Čudina protiv Hrvatske

Sutkinja Županijskog suda u Rijeci nije bila pristrana u kaznenom postupku protiv podnositelja

Europski sud za ljudska prava je 16. siječnja 2020. objavio odluku koju je donio dana 10. prosinca 2019. kojom je zahtjev podnositelja g. Petra Čudine proglasio nedopuštenim na temelju čl. 35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
 
Podnositelj zahtjeva je prigovarao da mu je povrijeđeno pravo na suđenje pred nepristranim sudom, tvrdeći da je sutkinja S.Š. prvo sudjelovala u kaznenom postupku koji je protiv njega vođen pred općinskim sudom, a da bi naknadno odlučivala o njegovoj žalbi u postupku pred Županijskim sudom u Rijeci.
 
U odnosu na podnositeljeve tvrdnje Europski sud je najprije istaknuo da podnositelj nije predočio niti jedan dokaz koji bi doveo u pitanje subjektivnu nepristranost sutkinje S.Š. Nadalje, Sud je utvrdio da je sutkinja S.Š. vodila samo četiri rasprave u kaznenom postupku protiv podnositelja, te da zbog ograničenog sudjelovanja u tom postupku nije izrazila nikakvo stajalište o njegovoj krivnji. S druge strane, u obnovljenom prvostupanjskom kaznenom postupku protiv podnositelja S.Š. uopće nije ni sudjelovala, već je odlučivala samo u žalbenom postupku.
 
Konačno, prilikom odlučivanja o žalbi u obnovljenom postupku, vijeće u kojem je sudjelovala sutkinja S.Š. prihvatilo je žalbu podnositelja, ukinulo prvostupanjsku presudu te predmet vratilo na ponovno suđenje, što je Sud dodatno cijenio kao dokaz njezine nepristranosti.   
 
Slijedom navedenog, Sud je utvrdio da je podnositeljev zahtjev očigledno neosnovan, te ga je proglasio nedopuštenim.
 
Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti