Analiza presude Radomilja i drugi protiv Hrvatske

Slika /slike/hodžić.jpg
Ured zastupnika pripremio je analizu presude velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava u predmetu Radomilja i drugi protiv Hrvatske. U ovoj presudi, veliko vijeće je utvrdilo da je vijeće u ranijim presudama (Radomilja i dr. protiv Hrvatske, 37685/10 i Jakeljić protiv Hrvatske, 22768/12) djelovalo izvan opsega predmeta i utemeljilo svoje presude na činjenicama bitno različitim od onih na koje su se podnositelji zahtjeva pozivali. Stoga je veliko vijeće taj dio zahtjeva (koji se odnosio na razdoblje od 6. travnja 1941. do 8. listopada 1991.) odbacilo kao nepravodoban. U odnosu na preostali dio zahtjeva, veliko vijeće je presudilo da on nije imao dovoljno osnova u nacionalnom pravu da bi se smatrao "vlasništvom" u smislu članka 1. Protokola br. 1., stoga nije došlo do povrede navedenog članka. Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa pod člankom 1. Protokola br. 1. te u rubrici Analize presuda i odluka protiv Republike Hrvatske.

Pisane vijesti