Nova odluka - Ćaćić protiv Hrvatske

Slika /slike/ćaćić.jpg

Nema povrede prava na pošteno suđenje

Dana 27. veljače 2020. g. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) donio je odluku o brisanju zahtjeva (tužbe) g. T. Ćaćića s liste predmeta Suda.
 
Podnositelj zahtjeva je smatrao da mu je zbog nemogućnosti obnove kaznenog postupka u kojem je osuđen u odsutnosti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kao i zbog navodnog neučinkovitog zastupanja branitelja po službenoj dužnosti u tom postupku, povrijeđeno pravo na pošteno suđenje (čl. 6. Konvencije).
 
Tužena država je Europskom sudu dostavila dokumentaciju iz koje proizlazi da je nakon zahtjeva za obnovu kaznenog postupka temeljenog na izjavama svjedoka, Županijski sud u Rijeci održao nekoliko rasprava i ispitao svjedoke. Nakon podnositeljeve smrti 2018. godine, spis predmeta je dostavio nadležnom državnom odvjetništvu na mišljenje. Državno odvjetništvo podnijelo je zahtjev za  obnovom postupka i nakon podnositeljeve smrti, koji je domaći sud prihvatio, imenovao mu branitelja po službenoj dužnosti i odredio novu raspravu.
 
Budući da je domaći sud dopustio obnovu postupka, Europski sud je utvrdio da više ne postoje okolnosti zbog kojih je podnositelj podnio zahtjev Sudu, a prigovor neučinkovitog zastupanja prilikom suđenja u odsutnosti, više nije relevantan.

Sukladno navedenom, Europski sud je zaključio da je ova pravna stvar riješena, te da interesi poštivanja ljudskih prava zajamčenih Konvencijom ne zahtijevaju nastavak ispitivanja podnositeljevog zahtjeva. Stoga je brisao zahtjev s liste predmeta Suda u smislu članka 37. Konvencije.

Odluka o brisanju zahtjeva je konačna. Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti