Analiza presude - Adžić protiv Hrvatske

Slika /slike/adžić 1.jpg
Ured zastupnika pripremio je analizu presude Adžić protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud za ljudska prava utvrdio da pozitivne obveze koje države ugovornice imaju u okviru članka 8. Konvencije, podrazumijevaju da javnopravna tijela u predmetima međunarodne otmice djece postupaju učinkovito i brzo, kako to zahtijevaju standardi određeni Haškom konvencijom o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece. Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa pod člankom 8. te u rubrici Analize presuda i odluka protiv Republike Hrvatske.

Pisane vijesti