Europski sud za ljudska prava poduzeo izvanredne mjere

Slika /slike/presuda.JPG
Europski sud za ljudska prava je na svojim službenim stranicama objavio informacije o poduzetim izvanrednim mjerama zbog recentne globalne zdravstvene krize uzrokovane COVID-19 virusom.
 
Počevši od ponedjeljka, tj. od 16. ožujka 2020. taj Sud je privremeno suspendirao na mjesec dana šestomjesečni rok za podnošenje zahtjeva (tužbi) određen čl.35. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe.  

Svi rokovi koje je Europski sud dodijelio strankama u sporovima koji su u tijeku pred tim Sudom bit će također odgođeni na mjesec dana, s učinkom od 16. ožujka 2020. 

Ročišta zakazana za ožujak i travanj su otkazana do daljnje odluke, a prostorije Europskog suda više nisu dostupne javnosti. 

Imajući u vidu da je osiguran rad zaposlenika na daljinu, Sud će i dalje obavljati svoje temeljne aktivnosti, posebice rješavati prioritetne predmete. 

Nadalje, usvojeni su postupci za ispitivanje hitnih zahtjeva za privremene mjere na temelju Pravila 39. Poslovnika Suda, koje se primjenjuje samo u slučaju kad postoji neposredni rizik od nastanka nepopravljive štete.

Ova obavijest je dostupna na web stranici Suda na engleskom jeziku
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home


Pisane vijesti