Nova odluka - Kuzmanović protiv Hrvatske

Slika /slike/kuzmanović.jpg

Vrhovni sud Republike Hrvatske nije podnositeljici povrijedio pravo na pristup sudu odbačajem revizije zbog vrijednosti predmeta spora


Europski sud za ljudska prava je dana 6. lipnja 2019. donio odluku u predmetu Kuzmanović protiv Hrvatske kojom je utvrdio da je podnositeljičin zahtjev koji se odnosi na navodnu povredu prava na pristup Vrhovnom sudu (čl. 6. st. 1. Konvencije) nedopušten, jer je očigledno neosnovan.

Podnositeljica je podnijela reviziju protiv presude kojom su prihvaćeni tužbeni zahtjevi njenog bivšeg supruga za utvrđenjem suvlasništva nad stanom koji predstavlja bračnu stečevinu, te radi upisa suvlasništva u zemljišne knjige i izdavanja tabularne isprave.

Vrhovni sud RH je 31. svibnja 2010. odbacio reviziju kao nedopuštenu jer je utvrdio da je tužitelj istaknuo dva zahtjeva (utvrđenje prava suvlasništva i izdavanje tabularne isprave) pa je vrijednost predmeta spora od 101.000,00 kn koju je naznačio tužitelj, trebalo podijeliti s dva, te stoga  tako dobiveni iznos svakog pojedinog zahtjeva od 50.500 kn, nije dosezao minimalni prag ratione valoris  od 100.000,00 kn za podnošenje revizije.

Pozivajući se na članak 6. stavak 1. Konvencije, podnositeljica je prigovorila da joj je uskraćeno pravo na pristup Vrhovnom sudu.

Europski sud je utvrdio da je Vrhovni sud od veljače 2010. počeo mijenjati svoju praksu i razmatrati zahtjeve na utvrđenje prava vlasništva i na izdavanje tabularne isprave kao odvojene zahtjeve. Navedeno tumačenje ostalo je u praksi i nakon svibnja 2010. Prema tome, odbačaj revizije kao nedopuštene u ovome predmetu ne predstavlja različito tumačenje koje može stvoriti pravnu nesigurnost, već promjenu sudske prakse, što u pravnim sustavima poput Hrvatske koji nemaju sustav presedana, ne predstavlja arbitrarnost.  

Nadalje, Europski sud je u svjetlu naprijed navedenih utvrđenja zaključio da je prigovor radi povrede prava vlasništva (čl. 1. Protokol br. 1. uz Konvenciju) nedopušten zbog neiscrpljenja dostupnog domaćeg pravnog sredstva, pa je i taj dio zahtjeva odbacio temeljem članka 35. stavka 1. Konvencije.

Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti