Održano ročište u međudržavnom sporu Slovenija protiv Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Slika /slike/ročište S.M..png
Dana 12. lipnja 2019. godine održano je ročište pred Europskim sudom za ljudska prava povodom zahtjeva Slovenije protiv Hrvatske zbog navodnih povreda Konvencije, a vezano za potraživanja Ljubljanske banke d.d. prema pojedinim firmama na području Hrvatske prije raspada SFRJ. 

Sličan zahtjev već je 2015.g. podnijela sama Ljubljanska banka d.d. protiv Hrvatske. Taj zahtjev Europski sud je proglasio nedopuštenim, smatrajući da Ljubljanska banka, iako zasebna pravna osoba, nema dovoljnu institucionalnu i poslovnu neovisnost od države te stoga kao vladina organizacija nema pravo podnijeti zahtjev Sudu (https://uredzastupnika.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Presude%20i%20odluke//LJUBLJANSKA%20BANKA%20D%20D.pdf

O pravnom statusu Ljubljanske banke d.d, Europski sud je također već odlučivao u predmetu Ališić i dr. protiv Hrvatske (https://uredzastupnika.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Presude%20i%20odluke//ALI%C5%A0I%C4%86%20i%20dr.,%20prijevod%20presude%20VV.pdf)

Ovo ročište, koje se odnosilo samo na dopuštenost zahtjeva, Europski sud je održao nakon prigovora Hrvatske da Slovenija ne može tom Sudu podnijeti zahtjev u ime Ljubljanske banke jer taj Sud nije nadležan za odlučivanje o zahtjevima vladinih organizacija, što je Ljubljanska banka, niti je namjera Konvencije da štiti financijske interese država, što je bit slovenskog zahtjeva, već pojedinaca i nevladinih organizacija koje su žrtve povreda od strane država.  Naime, Slovenija kao vlasnik i jedini dioničar Ljubljanska banke upravlja tom bankom putem Fonda za sukcesiju, a Ljubljanska banka nije banka u pravom smislu te riječi niti posluje kao banka.

Ujedno, Hrvatska je argumentirala nepostojanje administrativne prakse u odnosu  na način vođenja i odlučivanja u sudskim postupcima u kojima je Ljubljanska banka bila stranka pred hrvatskim sudovima, te ukazala na činjenicu neiscrpljivanja domaćih učinkovitih pravnih sredstva i nepoštivanje šestomjesečnog roka za podnošenje ovog zahtjeva Europskom sudu.  

Hrvatsku je na ročištu zastupala njena zastupnica Štefica Stažnik, zajedno sa odvjetničkim timom iz Ureda zastupnika uz pomoć odvjetnika Jeremy McBridea.

Nakon što su Hrvatska i Slovenija iznijele svoje argumente o (ne)nadležnosti Suda i drugim elementima (ne)dopuštenosti zahtjeva te odgovorile na pitanja Suda, Sud se povukao na vijećanje. Odluka Suda bit će javno objavljena naknadno.

Pisane vijesti