Nova odluka - Kramer protiv Hrvatske

Slika /slike/adžić.jpg

Nema povrede prava na obiteljski život jer su odluke domaćih sudova bile u najboljem interesu djeteta

Europski sud za ljudska prava je dana 18. lipnja 2019. donio odluku o nedopuštenosti zahtjeva gosp. Kramera koji se odnosio na navodnu povredu prava na pošteno suđenje i prava na poštovanje obiteljskog života.

Podnositelj je prigovarao duljini postupka pred hrvatskim sudovima (čl. 6. Konvencije), te je isticao da domaće vlasti nisu utvrdile sve relevantne činjenice u postupku odlučivanja o tome s kojim će roditeljem njegovo maloljetno dijete živjeti i o susretima i druženjima djeteta s njim, što je povrijedilo njegovo pravo na obiteljski život (čl. 8. Konvencije).

U odnosu na povredu prava na pošteno suđenje, Europski sud je utvrdio da podnositelj tijekom prvostupanjskog postupka nije iskoristio pravno sredstvo koje mu je bilo dostupno, jer nije pred hrvatskim sudovima podnio zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Stoga je Sud taj dio zahtjeva odbacio zbog ne iscrpljivanja domaćih pravnih sredstava. Sud je također smatrao da se duljina žalbenog postupka u trajanju od 10 mjeseci ne može smatrati pretjeranom, te je taj dio zahtjeva odbacio kao očito neosnovan.

U odnosu na pravo na obiteljski život, Sud je utvrdio da je tijekom postupka o tome s kojim će roditeljem živjeti njegovo maloljetno dijete, podnositelju bilo omogućeno korištenje svih procesnih prava, te da je odluka hrvatskog suda sadržavala detaljne razloge zbog kojih je on odlučio da je život s majkom u najboljem interesu djeteta. Ujedno, Europski sud je utvrdio da je presudom hrvatskog suda reguliran način susreta podnositelja s njegovim djetetom i da iz podataka u spisu ne proizlazi da je tom odlukom podnositelj onemogućen u učinkovitom ostvarivanju tog svog prava, a primijetio je i da je podnositelj svojim postupcima djelomično odgovoran za neodržavanje kontakata s djetetom.

Slijedom navedenog Sud je zaključio da je i taj prigovor podnositelja neosnovan, te je njegov zahtjev u cijelosti proglasio nedopuštenim.

Ova odluka je konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice (www.vlada.hr/ured-zastupnika).

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.
 

Pisane vijesti