Nova presuda - Škrlj protiv Hrvatske

Slika /slike/kuzmanović.jpg

Podnositelj nije imao nepristran sud u prekršajnom postupku

Europski sud za ljudska prava je 11. srpnja 2019. g. donio presudu (uz jedno izdvojeno mišljenje) kojom je utvrdio da je podnositelju M. Škrlju povrijeđeno pravo na pošteno suđenje zajamčeno čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (dalje: Konvencija) zbog toga što se sudac Prekršajnog suda u Pazinu nije izuzeo od suđenja u postupku protiv podnositelja.

Naime, protiv podnositelja su se pred Prekršajnim sudom u Pazinu vodila dva postupka radi počinjenja prometnih prekršaja u kojima je sudio isti sudac. U lipnju 2012. u prvom postupku je podnositelj podnio zahtjev za izuzeće, sudac je zastao s radom na predmetu, dao izjavu u kojoj je potvrdio navode podnositelja i izjavio da je bio u konfliktu s podnositeljevom majkom. Međutim, svega nekoliko dana kasnije, u drugom postupku se taj sudac nije izuzeo već je zakazao raspravu, te donio osuđujuću presudu i podnositelja novčano kaznio.

Europski sud je smatrao kako nije vjerojatno da se situacija u samo nekoliko dana mogla promijeniti, te je stoga sudac morao biti svjestan okolnosti koje opravdavaju njegovo izuzeće i u ovom predmetu. To je dovelo do situacije koja je mogla izazvati opravdane sumnje u njegovu nepristranost budući da se svaki sudac mora izuzeti kada postoji legitiman razlog za takvu bojazan. 

Europski sud je dodatno istaknuo da u konkretnom slučaju, kada je sudac bio svjestan okolnosti koje opravdavaju njegovo izuzeće prije rasprave koja je dovela do osude podnositelja, nema potrebe odlučivati o tome je li podnositelj uistinu i podnio zahtjev za izuzeće suca ili nije, već je sudac trebao odmah obavijestiti predsjednika suda i zatražiti otklon od rada na predmetu. Sama činjenica da je sudio sudac koji je i sam priznao postojanje okolnosti koje opravdavaju njegovo izuzeće, dovela je do umanjenja izgleda za poštenim suđenjem, koji nedostatak nije ispravio niti Ustavni sud, iako je bio ovlašten ukinuti predmetnu odluku. S obzirom na gore navedeno, Sud je utvrdio povredu čl. 6. st.1. Konvencije u odnosu na nepristranost suda.

Ova presuda nije konačna i dostupna je na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnice.

Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.hr ili broj telefona 01/4878-100.

Pisane vijesti