Analiza odluke - Udruga GONG protiv Hrvatske

Slika /slike/palešćak.jpg

Nedostavljanje udruzi primjerka ugovora o financiranju obrane hrvatskih generala nije bilo od utjecaja na mogućnost vođenja javne rasprave o toj temi te nije bilo protivno slobodi primanja i širenja informacija

Ured zastupnika pripremio je analizu odluke Udruga GONG protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud utvrdio da članak 10. nije bio primjenjiv te je zahtjev odbacio kao nespojiv ratione materiae s odredbama Konvencije. Europski sud je u ovom predmetu ispitivao je li primanje primjerka ugovora o pružanju pravnih usluga Hrvatskoj u žalbenom postupku protiv dvojice generala Hrvatske vojske pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju bilo ključno za ostvarivanje prava udruge GONG na slobodu izražavanja, konkretnije slobodu „primanja i širenja informacija“, te je li uskraćivanje pristupa predmetnom ugovoru predstavljalo miješanje u pravo na slobodu izražavanja.   
 
Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod člankom 10. Konvencije, te u rubrici Sudska praksa - Analize presuda i odluka.


Pisane vijesti