Objavljeni prijevodi presuda i odluka Europskog suda u odnosu na Hrvatsku - listopad 2023.

Slika /slike/ecthr.jpg
Ured zastupnika u listopadu 2023. godine osigurao je prijevod sljedećih presuda i odluka koje je Europski sud za ljudska prava donio u odnosu na Republiku Hrvatsku:
 
Blagajac - Presuda - 9. 5. 2023. 
Bulić - Presuda - 26. 9. 2023. 
Mafalani - Presuda - 26. 9. 2023. 
Malagić - Presuda - 17. 11. 2022. 
Jelčić Stepinac - Presuda - 26. 9. 2023. 
HUP - Zagreb d.d. - Odluka o brisanju zahtjeva - 5. 8. 2023. 
Hanževački - Presuda - 5. 9. 2023. 
Cetinja - Presuda - 9. 5. 2023. 
Mesić (br. 2) - Presuda - 30. 5. 2023. 

Predmetne presude i odluke o nedopuštenosti dostupne su u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava (Republika Hrvatska) pod odgovarajućim člankom Konvencije. 
 
Prijevodi presuda i odluka objavljeni na stranicama Ureda zastupnika nisu službeni tekstovi Europskog suda za ljudska prava. Službeni tekstovi presuda i odluka na engleskom i/ili francuskom jeziku, kako protiv Republike Hrvatske tako i protiv drugih država, mogu se pronaći na službenim stranicama Europskog suda putem pretraživača sudske prakse HUDOC.

Pisane vijesti