Nova odluka o nedopuštenosti - M.U. protiv Hrvatske

Slika /slike/VD2.jpg

Nema povrede prava na pošteno suđenje tijekom postupka oduzimanja poslovne sposobnosti

Dana 26. listopada 2023. Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) je u predmetu M.U. protiv Hrvatske objavio odluku o nedopuštenosti utvrdivši da je zahtjev podnositeljice podnesen zbog navodne povrede prava na pošteno suđenje očigledno neosnovan. 
 
Podnositeljica je prigovorila nepoštenosti upravnog postupka u kojem joj je utvrđena potpuna nesposobnost za rad. Tijekom više godina ona je bila podvrgnuta procjenama zdravstvenog stanja i radne sposobnosti. Njezin liječnik opće prakse proslijedio je medicinsku dokumentaciju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO), tražeći ocjenu radne sposobnosti podnositeljice. U tom postupku tri skupine medicinskih vještaka utvrdile su je da je ona potpuno radno nesposobna, a odluku HZMO-a o radnoj nesposobnosti i invalidskoj mirovini, potvrdili su Upravni sud u Osijeku i Visoki upravni sud RH.  
 
Podnositeljica je pred Europskim sudom prigovorila zbog nezakonitog pokretanja tog postupka za vrijeme dok je bila na bolovanju i liječenju, kao i tome da je vještaci prvostupanjskog upravnog tijela nikada nisu valjano pregledali, te da joj nalazi i mišljenja nikada nisu dostavljena.
 
Europski sud je smatrao da je ovaj predmet dostatno ispitati u okviru članka 6. Konvencije, primjenom relevantnih načela iznesenih u predmetu Letinčić protiv Hrvatske. Prvo, Sud je utvrdio da je sukladno mjerodavnom Zakonu o HZMO-a podnositeljičin liječnik opće medicine imao pravo pokrenuti postupak utvrđivanja njene radne sposobnosti za vrijeme dok je ona bila na bolovanju. Drugo, Sud je utvrdio da je podnositeljica osobno i neposredno više puta pregledana od strane vještaka koji su nedvojbeno potvrdili da je njezina bolest, koju je odbijala liječiti, uzrokovala potpunu nesposobnost za rad. Treće, iako nalazi i mišljenja vještaka nisu dostavljeni podnositeljici, Sud je prihvatio tvrdnju zastupnice RH o tome da su zaključci vještaka potanko citirani u drugostupanjskoj odluci HZMO-a te ih je na taj način ona mogla osporavati u upravnoj tužbi pred upravnim sudom. Upravni sud u Osijeku je zaključio da u situaciji u kojoj su nalazi vještaka potkrijepljeni dokumentacijom u spisu, nije bilo potrebe za pribavljanjem daljnjeg vještačenja. Uzevši u obzir naprijed izneseno, samo nedostavljanje nalaza i mišljenja podnositeljici nije kompromitiralo poštenost domaćeg postupka u cjelini.
 
Slijedom iznesenog, Sud je utvrdio da je zahtjev podnositeljice očito neosnovan, te ga je odbacio na temelju članka 35. stavka 4. Konvencije.
  
Ova odluka je konačna i dostupna na web stranici Suda (www.echr.coe.int/hudoc) na engleskom jeziku, a nakon prijevoda bit će objavljena na web stranici Ureda zastupnika.
 
Za sve dodatne informacije molimo obratiti se na adresu elektronske pošte ured@zastupnik-esljp.gov.hr  ili broj telefona 01/6444 600.

Pisane vijesti