Analiza odluke Marić protiv Hrvatske

Slika /slike/VD2.jpg

Podnositelji zahtjeva nisu iscrpili učinkovito pravno sredstvo u vezi neučinkovite istrage kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Obvezom naknade troškova parničnog postupkakoji su podnositelji zahtjeva pokrenuli protiv države nije im nametnut prekomjeran teret

Ured zastupnika pripremio je analizu odluke Marić protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud odbacio zahtjev podnositelja u odnosu na prigovor podnesen temeljem čl.2. Konvencije (pravo na život) jer nisu iscrpili učinkovito pravno sredstvo u vezi neučinkovite istrage kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Također, Europski sud je odbacio zahtjev i u odnosu na čl. 6. Konvencije, smatrajući da podnositeljima zahtjeva nametanjem obveze plaćanja svih troškova pravnog zastupanja države u parničnom postupku nije nametnut prekomjeran teret.  

Analiza je dostupna u rubrici Sudska praksa - Praksa Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske pod člancima 2. i 6. Konvencije, te u rubrici Analize presuda i odluka.

Pisane vijesti