Savjetodavno mišljenje Europskog suda za ljudska prava

Slika /slike/C03HBD_2320723b.jpg

Europski sud dao savjetodavno mišljenje na zahtjev Ustavnog suda Armenije

Ured zastupnika osigurao je prijevod Savjetodavnog mišljenja Europskog suda za ljudska prava o korištenju tehnike „blanketnih odredbi” prilikom definiranja kaznenog djela i o kriterijima usporedbe kaznenog zakona koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja kaznenog djela i izmijenjenog kaznenog zakona.

Savjetodavno mišljenje Europski sud je dao temeljem zahtjeva Ustavnog suda Armenije u kontekstu dva predmeta koja se odnose na prosvjede koji su se održavali u Armeniji od kraja veljače do početka ožujka 2008.

Pisane vijesti