PRAKSA EUROPSKOG SUDA PROTIV DRUGIH DRŽAVA

Dokument

BiTTO I DRUGI protiv SLOVAČKE

PDF, 553kb, 36 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

uvjeti dopuštenosti
pravična naknada
obvezatna snaga i izvršenje presuda
opće mjere izvršenja presuda
zaštita vlasništva
zaštićeni najmoprimci
kontrola korištenja vlasništva
opći interes
sloboda procjene
proporcionalnost
Objava

31.05.2016.

Ured zastupnika Republike Hrvatske