PRAKSA EUROPSKOG SUDA PROTIV DRUGIH DRŽAVA

Dokument

MOCANU I DRUGI protiv RUMUNJSKE

PDF, 703kb, 87 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na život
zabrana mučenja
učinkovita istraga
pravo na pošteno suđenje
kazneni postupak
razumni rok
uvjeti dopuštenosti
iscrpljivanje domaćih pravnih sredstava
šestomjesečni rok
ratione temporis
trajna situacija
 
Objava

31.05.2016.

Ured zastupnika Republike Hrvatske