Članak 9. - Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi

Dokument

Sadržaj

sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi
sloboda vjeroispovijedi
zabrana diskriminacije
objektivno i razumno opravdanje
opća zabrana diskriminacije
pravo na pošteno suđenje
pravo na pristup sudu
pravo na djelotvoran pravni lijek
pravni položaj vjerskih zajednica
sklapanje ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa s Vladom RH
upravni postupak
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske