Članak 8. - Pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života

Dokument

Oluić - Presuda - 20. 5. 2010.

PDF, 154kb, 14 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života
pravo na dom
uznemiravanje uzrokovano bukom
zaštita prava vlasništva
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske