Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Čuljak - Presuda - 19. 12. 2002.

PDF, 227kb, 9 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
suđenje u razumnom roku
složenost predmeta
ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela
važnost predmeta za podnositelja
naknada štete radi zabrane proizvodnje mesa
naknada štete radi izgubljene dobiti
naknada štete zbog pogrešnog obračuna poreza
parnični postupak
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske