Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Dragović - Presuda - 28. 10. 2004.

PDF, 122kb, 6 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo na pristup sudu
parnični postupak za naknadu štete
šteta uzrokovana od strane hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata
 
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske