Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Alagić – Presuda – 11. 2. 2010.

PDF, 119kb, 8 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
suđenje u razumnom roku
parnični postupak za naknadu štete
 
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske