Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Aćimović - Odluka o nedopuštenosti - 18. 10. 2001.

PDF, 128kb, 5 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
utvrđivanje prava i obveza građanske naravi
ustavnosudski postupak
uvjeti dopuštenosti (nespojivost ratione materiae)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske