Članak 6. - Pravo na pošteno suđenje

Dokument

Čolić - Presuda - 18. 11. 2021.

PDF, 491kb, 22 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo na pristup sudu
zaštita vlasništva
troškovi postupka
parnični postupak
Objava

20.01.2022.

Ured zastupnika Republike Hrvatske