Članak 4. - Zabrana ropstva i prisilnog rada

Dokument

S.M. - Presuda velikog vijeća - 25. 6. 2020.

PDF, 1084kb, 109 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

zabrana ropstva i prisilnog rada
pozitivne obveze države
postupovni nedostaci 
prima facie dokazi
trgovanje ljudima (tri sastavna elementa)
prisilna prostitucija
Objava

06.11.2020.

Ured zastupnika Republike Hrvatske