Članak 4. - Zabrana ropstva i prisilnog rada

Dokument

Sadržaj

zabrana ropstva i prisilnog rada
pozitivne obveze države
odgovarajući pravni okvir
postupovne obveze
trgovanje ljudima
prostitucija
Objava

19.09.2018.

Ured zastupnika Republike Hrvatske