Članak 4. Protokola br. 7. - Pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari

Dokument

Maresti Armando – Presuda – 25. 6. 2009.

PDF, 186kb, 16 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
prekršajni postupak
kazneni postupak
pravo na pristup sudu
izvanredno preispitivanje pravomoćne presude
pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari
Engel kriteriji
kaznena osuda
ne bis in idem
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske