Članak 4. Protokola br. 7. - Pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari

Dokument

Galović - Presuda - 31. 8. 2021.

PDF, 534kb, 30 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
prava obrane
pravo braniti se sam
odsutnost okrivljenika sa sjednica žalbenog vijeća
pravo da se ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari 
komplementarni postupci dovoljno povezani u naravi i u vremenu 
kazneni postupak
Objava

20.10.2021.

Ured zastupnika Republike Hrvatske