Članak 3. - Zabrana mučenja

Dokument

Crnković - Odluka o nedopuštenosti - 26. 11. 2019.

PDF, 360kb, 11 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

zabrana mučenja (učinkovita istraga)
pravo na slobodu i sigurnost
pravo na pošteno suđenje
pravo na djelotvoran pravni lijek
zabrana diskriminacije
kazneni postupak
parnični postupak za naknadu štete protiv RH
Domovinski rat
uvjeti dopuštenosti (šestomjesečni rok)
Objava

25.02.2020.

Ured zastupnika Republike Hrvatske