Članak 2. - Pravo na život

Dokument

M.H. i drugi - Presuda - 18. 11. 2021.

PDF, 1056kb, 107 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na život
neučinkovita istraga
zabrana mučenja
uvjeti u prihvatnom centru
pravo na slobodu i sigurnost
zakonito zadržavanje
pravo na pojedinačni zahtjev
ograničavanje kontakta s odvjetnikom
zabrana kolektivnog protjerivanja stranaca
Objava

18.02.2022.

Ured zastupnika Republike Hrvatske