Članak 2. - Pravo na život

Dokument

Bogdanović i drugi - Odluka o nedopuštenosti - 18. 3. 2014.

PDF, 274kb, 13 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na život
pozitivna obveza provođenja učinkovite istrage
zastara kaznenog progona
pravo na pošteno suđenje
parnični postupak za naknadu štete protiv RH
zabrana diskriminacije
Domovinski rat
uvjeti dopuštenosti (šestomjesečni rok i očigledno neosnovan zahtjev)
Objava

11.02.2015.

Ured zastupnika Republike Hrvatske