Članak 14. - Zabrana diskriminacije

Dokument

Šubašić – Odluka o nedopuštenosti – 30. 3. 2010.

PDF, 160kb, 16 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

zaštita vlasništva
pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života
zabrana diskriminacije
pravo na pošteno suđenje
nepovoljan ishod
pravo na djelotvoran pravni lijek
troškovi liječenja u inozemstvu
ustavnosudski postupak
uvjeti dopuštenosti (neiscrpljivanje domaćih pravnih sredstava i očigledno neosnovan zahtjev)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske