Članak 14. - Zabrana diskriminacije

Dokument

Gauder - Odluka o dopuštenosti - 21. 6. 2001.

PDF, 164kb, 11 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
suđenje u razumnom roku
zaštita vlasništva
sloboda procjene
zabrana diskriminacije
smanjenje vojne mirovine
ustavnosudski postupak
uvjeti dopuštenosti (očigledno neosnovan zahtjev)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske