Članak 14. - Zabrana diskriminacije

Dokument

Đorđević - Presuda - 24. 7. 2012.

PDF, 627kb, 47 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

zabrana mučenja (pozitivne obveze države)
ponižavajuće postupanje
nečovječno postupanje
pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života (pozitivne obveze države)
pravo na djelotvoran pravni lijek
zabrana diskiriminacije
zlostavljanje osobe s mentalnim i tjelesnim poteškoćama
Objava

27.10.2015.

Ured zastupnika Republike Hrvatske