Članak 13. - Pravo na djelotvoran pravni lijek

Svatko čija su prava i slobode koje su priznate u ovoj Konvenciji povrijeđene ima pravo na djelotvorna pravna sredstva pred domaćim državnim tijelom čak i u slučaju kada su povredu počinile osobe koje su djelovale u službenom svojstvu.

Vujčić - Presuda - 25. 6. 2009.

30.09.2014. | pdf (127kb)

Zagorec - Presuda – 6. 10. 2005.

30.09.2014. | pdf (122kb)

Zovanović - Presuda - 9. 12. 2004.

30.09.2014. | pdf (125kb)

X i Y – Presuda – 3. 11. 2011.

30.09.2014. | pdf (345kb)