Članak 13. - Pravo na djelotvoran pravni lijek

Dokument

Barbača - Odluka o nedopuštenosti - 18. 9. 2003.

PDF, 116kb, 6 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
suđenje u razumnom roku
pravo na djelotvoran pravni lijek
pravo na starosnu mirovinu
upravni postupak
parnični postupak
uvjeti dopuštenosti (neiscrpljivanje domaćih pravnih sredstava, preuranjen zahtjev i očigledno neosnovan zahtjev)
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske