Članak 13. - Pravo na djelotvoran pravni lijek

Dokument

Badovinac – Odluka o dopuštenosti – 23. 10. 2003

PDF, 98kb, 4 stranica, Presude i odluke

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo na djelotvoran pravni lijek
parnični postupak za naknadu štete protiv RH
odgovornost za štetu nastalu uslijed terorističkih akata
izmjena ZOO
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske