Članak 13. - Pravo na djelotvoran pravni lijek

Dokument

Sadržaj

pravo na pošteno suđenje
pravo poštovanje privatnog i obiteljskog života
pravo na djelotvoran pravni lijek
zabrana diskriminacije
parnični postupak za naknadu štete protiv RH
odgovornost za štetu nastalu uslijed terorističkih akata
izmjena ZOO
uvjeti dopuštenosti (nespojivost ratione temporis)
 
Objava

30.09.2014.

Ured zastupnika Republike Hrvatske