Članak 13. - Pravo na djelotvoran pravni lijek

Sadržaj

zaštita vlasništva
mirno uživanje vlasništva
miješanje države
načelo pravedne ravnoteže
opća načela međunarodnog prava
Ljubljanska banka Ljubljana i Investbanka
stara devizna štednja
pravo na djelotvoran pravni lijek
pilot presuda
parnični postupak
Objava

23.03.2022.

Ured zastupnika Republike Hrvatske